март 10, 2017

Day

Тежките социални и демографски проблеми, породени от безработица и ниски доходи най-ефективно могат да се разрешат чрез създаване на подходящи условия за бизнеса, увеличаване на работните места, гарантиране на достойни възнаграждения. Гражданите и местните власти в областта ще могат да разчитат на подкрепата ни за привличането и установяването външни инвеститори и разкриване на нови работни...
Read More
Държавата може да поеме грижата за децата със специални потребности чрез създаване на  интегрирани здравно-консултативни центрове. Това обсъдиха вчера кандидати за депутати от коалиция „АБВ – Движение 21“ и представители на Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун. Сред другите мерки, които трябва да се предприемат, са преразглеждане и промени в поднормативната рамка...
Read More

Последни коментари