април 11, 2017

Day

Община Свищов продължава да транспортира и изхвърля отпадъци в сметище, което закрито от Регионалната инспеция по околната среда и водите – Велико Търново в края на юли 2016 г. Общината е била задължена да пренасочи сметоизвозването към новото регионално депо за отпадъци в с. Санадиново, което събира боклука на още четири общини – Никопол, Белене,...
Read More

Последни коментари