март 21, 2019

Day

НИС на ПП Движение 21
Един от основните приоритети в работата на политическа партия „Движение 21“ е създаването на достъпна среда за всички граждани в Република България. Достъпността е основна ценност на съвременното общество, защото повишава капацитета на обществото като цяло. Чрез достъпността всички граждани, които имат затруднения получават възможност за независим живот, образование, труд и социален живот. Достъпната урбанизирана...
Read More

Последни коментари