май 21, 2019

Day

До момента представителите на България в Европейския парламент не взимаха отношение по проблемите на хората с увреждания. Самите те не познаваха достатъчно добре лостовете, с които разполагат, за да прокарват важни за страната ни политики в тази сфера. Около тази теза се обединиха кандидати за евродепутати на „Движение 21“ и част от председателите на национално...
Read More

Последни коментари